Wednesday, 23/01/2019 RSS
Nội dung đang được cập nhật.
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
01/HD2018 06/11/2018

Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn trên website trường học kết nối

13/KH-2018 05/10/2018

Kế hoạch chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019

173/GDĐT 20/09/2018 Số: 173/GDĐT V/v thống nhất việc quản lý, sử dụng hồ sơ, sổ sách trong trường THCS
20/09/2018 KẾ HOACH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018 - 2019
Thống kê
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 7
Hôm qua : 21
Tháng 01 : 818
Tháng trước : 653
Năm 2019 : 818
Năm trước : 1.401
Tổng số : 2.227